Sårbarhedsanalyse

Kalaallit Røde Korsiat

Design og layout af rapport lavet på baggrund af Kalaallit Røde Korsiats landsdækkende undersøgelse af udsatte grupper i det grønlandske samfund.

Læs mere om undersøgelsen på Kalaallit Røde Korsiats hjemmeside